Próbna ewakuacja w przedszkolu Email

Dnia 19.10.2018 r. w naszym przedszkolu przeprowadzona została próbna ewakuacja przeciwpożarowa, w której wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci oraz cały personel placówki.

Jej celem było przygotowanie przedszkolaków oraz personelu do właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia. Nad przebiegiem akcji czuwali strażacy z Powiatowej Straży Pożarnej w Łęcznej. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego i głosowego dzieci pod opieką nauczycieli oraz pozostałych pracowników opuściły budynek przedszkola wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi następnie udały się na miejsce zbiórki, gdzie przebywały do chwili jej zakończenia. Ewakuacja przebiegła bardzo sprawnie, spokojnie, z zachowaniem wszystkich procedur.

 

Liczba przeglądających

Naszą witrynę przegląda teraz 125 gości 

Tylko dla pracowników