Projekt ekologiczny zrealizowany w 2016 r. Email

Przedszkole Publiczne nr 1 w Łęcznej w 2016 r. zrealizowało projekt działań ekologicznych „Eko-przedszkolaki" -  edukacja dzieci w wieku przedszkolnym w ramach zadania pod wspólną nazwą: "Edukacja ekologiczna w Gminie Łęczna" współfinansowanego przez WFOŚ i GW w Lublinie  (umowa dotacji nr 60/2016/D/EE z dnia 25.03.2016 r.)

Celem projektu było wyrobienie nawyku dbania o przyrodę i szacunku do środowiska, a także zwrócenie uwagi na walory życia zgodnego z naturą. Poznanie zawodów związanych z florą i fauną. Włączenie w działania ekologiczne dzieci i ich rodziców.

Realizacja projektu odbyła się poprzez zorganizowanie międzyprzedszkolnego quizu przyrodniczego "Co wiemy o przyrodzie", konkursu piosenki ekologicznej "Eko- przedszkolaki", konkursu plastycznego "Rodzinne rysowanie - jesteśmy Eko", Kolejnym działaniem była wycieczka przyrodnicza - "Ogród Botaniczny" oraz cykl spotkań edukacyjnych - "Znaczenie zwierząt w życiu człowieka"

Realizacja projektu była możliwa dzięki wsparciu projektu przez Urząd Gminy Łęczna, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Poprawiony: sobota, 24 września 2016 08:00
 

Liczba przeglądających

Naszą witrynę przegląda teraz 122 gości 

Tylko dla pracowników